Farvel Jord

Bedemand

Farvel Jord: Professionel begravelsesservice og rådgivning

Organiser din egen afskedsceremoni STØT DINE KÆRE I SVÆRE TIDER

Det kan være af stor hjælp for dem, der bliver tilbage, hvis man har nedskrevet sine ønsker til den kommende afsked eller delt dem med sine nærmeste. Dette kan omfatte beslutninger om, hvorvidt man ønsker en begravelse eller kremation, om asken skal spredes over havet eller om man foretrækker en fællesgrav, samt valg af kirkegård. Andre ønsker kan omfatte valg af sange og talere til ceremonien. Ved at træffe beslutninger om disse emner og dele dem med ens nærmeste, gør man det lettere for dem, der skal arrangere ceremonien. Tydelige ønsker fra den afdøde kan også forebygge potentielle konflikter i familien.

HVAD VI KAN TILBYDE Farvel Jord tilbyder støtte til familier, der står over for tab. Hvis du er syg og ønsker at deltage i beslutningerne om din egen bisættelse eller begravelse, kan vi arrangere individuelle eller familiemøder. Beslutninger bør modnes gennem samtale, og nye muligheder bør overvejes, før der træffes endelige beslutninger. Vi kan undersøge praktiske muligheder baseret på dine ønsker og komme med forslag til forskellige former og rammer for mindehøjtideligheden.

Desuden kan vi rådgive dig om økonomiske muligheder og begravelsesopsparing. Farvel Jord henviser til Elysium Begravelsesopsparing, som tilbydes i samarbejde med Danske Bedemænd.

Begravelse uden kirkelig deltagelse

Farvel Jord specialiserer sig i at arrangere begravelser og bisættelser med et humanistisk udgangspunkt. Vores mål er at give den afdøde en personlig og meningsfuld afsked, der ærer vedkommendes liv og værdier.

Vi henvender os først og fremmest til dem, der ikke ønsker religiøs medvirken i forbindelse med en begravelse eller bisættelse. Dog har vi også erfaring med ceremonier for trosretninger uden for den protestantiske kristne tro, herunder katolikker, muslimer, Asa- og Vanetroende.

Farvel Jord tager sig af alle formelle og praktiske aspekter ved et dødsfald, herunder håndtering af kontakt med myndighederne. Vi garanterer fuld økonomisk gennemsigtighed og konkurrencedygtige priser. Vores tilgang til arbejdet er i videst muligt omfang baseret på miljøvenlige og bæredygtige principper.

Hvad indebærer en bisættelse, og hvordan foregår processen?

Medmindre den afdøde har udtrykt andet, kan de pårørende vælge en bisættelse som en alternativ ceremoni. En bisættelse adskiller sig fra en begravelse ved, at den afdøde ikke jordfæstes, men derimod kremeres. Under ceremonien i kirken ligger den afdøde i kisten, men efterfølgende bærer familie og pårørende kisten ud til en rustvogn, som transporterer den afdøde til krematoriet. Herefter kan den kremerede aske placeres i en urne og enten nedsættes i jorden eller spredes på godkendte steder. Ofte har den afdøde ikke specificeret ønsker for bisættelsen, hvilket overlader beslutningen om ceremoniens forløb og sted til de pårørende. Bisættelsen bør normalt finde sted senest otte dage efter dødsfaldet, inklusive dødsdagen.

Bisættelse uden kirke

Nedsættelse af urnen skal altid foregå på en godkendt begravelsesplads. De folkekirkelige kirkegårde udgør normalt de eneste godkendte begravelsessteder i Danmark, hvor afdødes aske kan nedsænkes, uanset medlemskab af folkekirken eller bopælssognet. Hvis den afdøde har særlig tilknytning til et andet sogn eller kirkegård, kan nedsættelsen også foregå der. Ønsker om urnenedsættelse andre steder end på kirkegården kan opfyldes i Kohaveskoven i Odenses sydøstlige udkant eller på privat ejendom, under visse betingelser, herunder en minimumsgrund på 5.000 m2 uden mindesmærke, minimum en meters dybde for urnegraven og en tinglysning i mindst 10 år.

Valg af gravsteder

Afhængigt af valg af kirkegård er der forskellige gravstedsformer til rådighed. For både kistebegravelser kan man ofte vælge mellem en anonym fællesgrav, en fællesplæne med plænesten eller et individuelt anlæg omkranset af hegn eller hæk. På Assistenskirkegården i Odense kan man også vælge Skovkirkegården, hvor gravstenene er placeret ved kanten af et lille skovområde. Yderligere information om de forskellige gravstedsformer findes på Odense Kommunes hjemmeside.

Farvel Jord

Peder Wessels Vej 21

5220 Odense SØ

Telefon Telefon:

website Web:

facebook Facebook:

Åbningstider

Ikke tilgængeligt

Andre detaljer

Ikke tilgængligt

Lokation